free flash templates on free flash templates

Новини и събития


Имаме новини за търсещите подходящ бизнес и инвеститорите

Здравейте, докато политиците се налудуват, ние свършихме доста работа.

Предлагаме отлични условия за инвеститори на новите ни площадки за обработка на органични отпадъци и утайки от ПСОВ, възможности за франчайз или договор за управление.

Регистрирахме две нови площадки за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции в Хасково и започваме работа на тях. Подготвяме и Регистрация за Пловдив и София, ако администрацията ни позволи. Очакват ни в Благоевград, Стара Загора, Ловеч.... 

Всяка площадка е с много добра печалба и с обезпечени договори.

Инвестицията при нас, добрата печалба за Вас!

За повече информация: office@bgecoproject.eu


Предлагаме пакет "Готови Ферми за ЧКЧ" (червен калифорнийски червей) - доставка биомаса, изграждане конструкция и  технология!
Опции за изкупуване на готовата продукция при закупуване на пакет!
e-mail: office@bgecoproject.euНашето предимство:
Патентован метод за обработване и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ.pdf


Основните ни дейности са в областта на управление и оползотворяване на биоотпадъци!
П
редлагаме добри условия за инвестиции, партньорство и франчайз:
http://bevermi.blogspot.comВаканционен Комплекс "Български къщи"