free flash templates on free flash templates

Новини и събития


Продава се
 
Бензинова траш помпа за отводняване и отпадни води

Продаваме бензинова траш помпа за мръсни води Honda WT40 - отводняване на мазета и канали, наводнени терени и площи, басейни, изкопи. Комплект маркучи 4" - всмукателен 8 м и 25 м отводнителен, дебит 1700 л/мин, издава фактура с ДДС! Безплатна доставка в страната!  Цена 2650 лв. с ДДС

За контакти: office@bgecoproject.eu


Предлагаме пакет "Готови Ферми за ЧКЧ" (червен калифорнийски червей) - доставка биомаса, изграждане конструкция и  технология!
Опции за изкупуване на готовата продукция при закупуване на пакет!
e-mail: office@bgecoproject.eu


За търсещите инвеститори

Предлагаме отлични условия за инвеститори на новите ни площадки за обработка на органични отпадъци и утайки от ПСОВ, възможности за франчайз или договор за управление.


Нашето предимство:
Патентован метод за обработване и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ.pdf


За повече информация: office@bgecoproject.eu

Основните ни дейности са в областта на управление и оползотворяване на биоотпадъци!
П
редлагаме добри условия за инвестиции, партньорство и франчайз:
http://bevermi.blogspot.comСпортно ваканционен Комплекс "Кътина Еко Кампус"