free flash templates on free flash templates

Новини и събития


Имаме новини за търсещите....

Здравейте, докато политиците се налудуват, ние свършихме доста работа.

Предлагаме отлични условия за инвеститори на новите ни площадки, франчайз или договор за управление.

Регистрирахме две нови площадки в Хасково и започваме работа на тях. Регистрация и за Пловдив. Продължаваме да регистрираме още - София, Благоевград и други. Всяка площадка е с много добра печалба и с обезпечени договори.

За повече информация: office@bgecoproject.eu
 http://bgecoproject.eu


Предлагаме пакет "Готови Ферми за ЧКЧ" (червен калифорнийски червей) - доставка биомаса, изграждане конструкция и  технология!
Опции за изкупуване на готовата продукция при закупуване на пакет!
e-mail: office@bgecoproject.euНашето предимство:
Патентован метод за обработване и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ.pdf


Основните ни дейности са в областта на управление и оползотворяване на биоотпадъци!
П
редлагаме добри условия за инвестиции, партньорство и франчайз:
http://bevermi.blogspot.comВаканционен Комплекс "Български къщи"