free flash templates on free flash templates

Новини и събития

Предлагаме пакет "Готови Ферми за ЧКЧ" (червен калифорнийски червей) - доставка биомаса, изграждане конструкция и  технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция!
e-mail: office@bgecoproject.eu

 

Предлагаме ФРАНЧАЙЗИНГ с много добра възвръщаемост:

Площадки за оползотворяване на органични отпадъци и утайки!

Предлагаме технологии и консултации,  регистрации и договори!

За информация: office@bgecoproject.eu

Нашите основни дейности са в областта на управление и оползотворяване на биоотпадъци!
П
редлагаме добри условия за инвестиции, партньорство и франчайз:
http://bevermi.blogspot.com


Нашето предимство:
Патентован метод за обработване и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ.pdfВаканционен Комплекс "Български къщи"