free flash templates on free flash templates

Нашата мисия

  • "Червеят е удивително създание и оказва ефикасна помощ на този, който знае как да го използва" - "Стратегия Нулеви отпадъци"
  • "БГ Еко Проджект" изпълнява дейностите по усвояване и оползотворяване на утайки от ПСОВ, на място на образуването им или в свои бази, без вредни емисии в почва, вода или въздух.
  • Предлага лицензионни права за ползването и експлоатацията на биоинсталации "beVermi" ™.

Нашите ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предлагаме ФРАНЧАЙЗИНГ с много добра възвръщаемост - дялово участие в площадки за оползотворяване на органични отпадъци и утайки, в различни райони на страната, с регистрация и обезпечени договори.

За информация: office@bgecoproject.eu

Нашите разработки

Вермикомпостиране и приложението му в управление на отпадъците по света 07`2011 (pdf)

Доклад "Обезвреждане на утайки от ПСОВ и третиране на органични отпадъци" (pdf)
Четвърта международна конференция БУЛАКВА 2011 "Развитие на водния сектор - предизвикателства и възможности 13-14 Април 2011 г. - Българска Асоциация по Водите


Експеримент, проведен на Софийска ПСОВ - лятото на 2005 г. - обработка на утайки от пречиствателни станции за отпадни води чрез българска биоинсталация"beVermi" ™:
Проектът е разработен съвместно с катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” към ВИАС и Софийска ПСОВ.

 

Проектиране и разработка на биоинсталация "beVermi" ™ за третиране на утайки от ПСОВ "ЦелХарт" - Стамболийски
Проектиране и разработка на биоинсталация
"beVermi" ™ за третиране на утайки от ПСОВ "Астика" - Хасково
Работен проект за третиране и обработка на отпадъчна маса от "Биовет" - Пещера и ГПСОВ - Пещера, съвместно с катедра Екология на ТУ- София.

Биоинсталация "beVermi" ™

Утайките се оползотворяват в модулни инсталации, представляващи производствени мощности, способни да обработват  неограничени промишлени количества отпадъци. Биосъоръжението е съставено от модули, в които „работи” червен калифорнийски червей, хранейки се с органични отпадъци и утайки.

БГ Еко Проджект” гарантира изпълнението и експлоатацията на биосъоръженията, както и пълно оползотворяване на утайките от пречистване на отпадни води.

Успешни Решения за утайките от ПСОВ!

Фондация "Храмът"