free flash templates on free flash templates

Новини и събития


The new proposals:

Liquid bio fertilizer concentrate - produced from high-quality bio humus from red Californian worms.
Fertilizer contains all 16 elements needed by plants in a very concentrated form. The concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium and any other useful elements are many times higher than in most rich soil.

Contact: office@bgecoproject.eu


Основните ни дейности са в областта на управление и оползотворяване на биоотпадъци!
П
редлагаме добри условия за инвестиции, партньорство и франчайз:
http://bevermi.blogspot.com


За инвеститори:

Предлагаме отлични условия за инвеститори на новите ни площадки за обработка на органични отпадъци и утайки от ПСОВ, възможности за франчайз или договор за управление.


Нашето предимство:
Патентован метод за обработване и оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ.pdf

Предлагаме пакет "Готови Ферми за ЧКЧ" (червен калифорнийски червей) - доставка биомаса, изграждане конструкция и  технология!
Опции за изкупуване на готовата продукция при закупуване на пакет!
e-mail: office@bgecoproject.eu

За повече информация:           office@bgecoproject.eu


Спортно ваканционен Комплекс "Кътина Еко Кампус"