free flash templates on free flash templates

Характеристики на БиоХумуса

БИОХУМУСЪТ, също наричан лумбрикомпост, се състои от екскременти на червените калифорнийски червеи (Eisenia foetida). Червеите се хранят с различни видове органични отпадъци (оборски тор, стърготини, хартия, слама, листа и др.). По време на храносмилателния процес, тези суровини се променят благоприятно както химически, така и физически. Крайният продукт е “супер хумус” или "биохумус", който е най-добрият обогатител на почвата и осигурява всичко необходимо за растенията.
Повече информация...

Начин на прилагане на биохумуса

БИОХУМУСЪТ се използва:

а) за основно наторяване и мелиорация на почвата на есен и на пролет, б) като субстрат за производство на семена и разсад, в) предсеитбено и присеитбено, като субстрат за вкореняване на резници и други растения,г) за подхранване през вегетационния период, д) за подготовка на различни смески за оранжерии, в саксии и др.
Повече информация...

Вермикомпостирането - технология, осъществила истинска революция в земеделието и обработката на органични отпадъци

"Те се хранят с нашите отпадъци и ги превръщат в ценен биотор, който е отличен подобрител на почвата." Така най-кратко може да се синтезира ползата от една технология, която макар и трудно, си пробива път и у нас. Става дума за т.нар. вермикомпостиране (vermis - лат. червей) или рециклиране на почвите с помощта на повърхностни, торови червеи, която през последните години извърши истинска революция в много напреднали и развиващи се страни.
Повече информация...

Полза от вермистабилизацията на утайки от отпадъчни води

Утайките са неизбежен и опасен страничен продукт от пречистването на водите, който мирише неприятно и трябва или да се депонира в създадени за целта депа, или да се изгори срещу висока парична сума. Когато утайката е обезводнена и изсушена, остатъкът се нарича "биосолид". Управлението на биосолиди е проблематично поради високата цена свързана с инсталирането на стабилизаторните реактори и дехидратиращите системи. Утайките от отпадъчните води са потенциално опасни за здравето на хората, тъй като съдържат голямо количество яйца на паразити, фекални патогени като Salmonella spp., Shigella spp. и Escherichia coli, а също и тежки метали като цинк, кадмий, живак и мед. Освен това, обаче, утайките също съдържат органични молекули и важни за растенията хранителни вещества като азот, фосфор, калий и множество микроелементи. Когато утайката се стабилизира чрез компостиране, тя може да се превърне в добър източник на органични торове, които не съдържат излишни химикали или патогени.
Повече информация...

Фондация "Храмът"